Fara beint í efnið

Fjölskylda og velferð

Framlag foreldris vegna menntunar eða starfsþjálfunar

18 - 20 ára ungmenni í námi eða starfsþjálfun geta sótt um menntunarframlag frá foreldrum.

  • Búi ungmenni hjá öðru foreldri getur viðkomandi krafið hitt foreldrið um menntunarframlag. 

  • Búi ungmenni hjá hvorugu foreldri getur viðkomandi krafist framlags frá báðum foreldrum. 

Upphæð framlags

Algengast er að framlagið nemi einföldu meðlagi en hægt er að fara fram á að framlagið sé hærra.

Framlag frá foreldri

Samkomulag án aðkomu sýslumanns

Foreldri og ungmenni geta gert samkomulag sín á milli án aðkomu sýslumanns og samið um upphæðir, greiðslutímabil og annað. Aðilar sjá sjálfir um innheimtu og greiðslu framlags sín á milli.

Vilji aðilar gera þetta skriflega má fylla út yfirlýsingu um samþykki til greiðslu framlags vegna menntunar/starfsþjálfunar og fá tvo aðila til að votta undirskriftir. 

Samningur staðfestur af sýslumanni

Ef foreldri og ungmenni eru sammála um greiðslu framlags geta þau gert skriflegan samning um menntunarframlag og fengið hann staðfestan af sýslumanni. Vottorð um skólavist eða staðfesting á starfsþjálfun verður að fylgja.

Ekki er þörf á að fara fram á milligöngu TR vegna greiðslna en hægt er að óska eftir því. 

Beiðni um úrskurð sýslumanns

Sé ekki sátt um greiðslu á menntunarframlagi má senda beiðni til sýslumanns sem úrskurðar um skyldu foreldris til að greiða framlag vegna menntunar. 

Beiðni um úrskurð um greiðslu fjárframlags vegna menntunar eða starfsþjálfunar

Nauðsynleg fylgigögn með beiðninni eru 

  • vottorð um skólavist eða staðfesting á starfsþjálfun

  • síðustu tvö skattframtöl ungmennis

  • upplýsingar um tekjur ungmennis á yfirstandandi ári, til dæmis staðgreiðsluskrá eða afrit launaseðla

Sýslumaður kynnir beiðnina fyrir foreldri eða foreldrum og ef það næst samkomulag er samningurinn staðfestur af sýslumanni. Náist ekki sátt úrskurðar sýslumaður.

Í úrskurðarmálum þarf foreldri að skila inn greinargerð um fjárhag og félagslega stöðu. Sýslumaður tekur þá mið af þeirri greinargerð við úrskurð.

Samþykki sýslumaður beiðni getur ungmenni snúið sér með úrskurðinn til TR sem sér um að milliganga greiðslur. 

Synji sýslumaður beiðni getur viðkomandi sótt um barnalífeyri vegna náms hjá TR að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 

Foreldra nýtur ekki við 

Þegar ekki er hægt að sækja um menntunarframlag til foreldra getur ungmenni snúið sér til TR og sótt um barnalífeyri vegna náms

Þetta á sér til dæmis stað þegar

  • foreldri er látið

  • foreldri er lífeyrisþegi

Í þessum tilfellum skal snúa sér til TR. 

Sýslumenn

Sýslu­menn